JCTG4C6WMBFILGALX4DVSFMAWE

Powyższe to tylko przegląd niektórych wyzwań stojących przed branżą blockchain, zwłaszcza tych związanych z prywatnością. Dalsze badania powinny doprowadzić do dyskusji z udziałem konkretnych agentów użytkownika i ram polityki. Chociaż nie mogę przedstawić żadnych konkretnych prognoz na przyszłość, wierzę, że regulatorzy w końcu opracują stosunkowo liberalne przepisy, które pozwolą na odpowiedzialne udostępnianie danych i rozwój, zamiast traktować całą branżę jako niechciany monolit naruszający prywatność.

Udostępnij to