Q6U76Q64ZRGJXJAONMRGGWWOQE

Okazja do ataku pojawiła się, gdy Wintermute podał Optimismowi zły adres portfela. Pieniądze miały być przechowywane w portfelu z wieloma podpisami należącym do zespołu Wintermute, ale adres podany przez Wintermute dotyczył portfela Ethereum, podczas gdy powinien to być adres Optimism.

Udostępnij to