Jeśli planujesz sprzedać swoją nieruchomość, kluczowa jest znajomość aktualnej wartości na rynku nieruchomości, aby uzyskać jak najlepsze dywidendy, obecnie w sieci można znaleźć narzędzia do wycena mieszkania przez internet którego funkcją jest wycena nieruchomości.

Należy zauważyć, że wycena jest dokonywana na podstawie obiektywnych wartości, ponieważ analizowane są wszystkie elementy nieruchomości, aby poznać cenę dostosowaną do rzeczywistości, wycena online ma taką samą ważność jak wycena przeprowadzona osobiście przez rzeczoznawcę.

Skąd czerpiesz dane do oceny?

Wycena domu pozwala na ustalenie ceny nieruchomości, przy wycenie nieruchomości brane są pod uwagę parametry jakościowe, budowa i położenie przedmiotu wyceny.

Wycenę można przeprowadzić online, dane do wyceny uzyskuje się od właściciela domu do wyceny, informacje, które należy zarejestrować, obejmują:

 • Lokalizacja mieszkania
 • Powierzchnia obudowy
 • Liczba pokoi, otoczenia, łazienek, balkonu, tarasu, frontu, garażu, tarasu, ogrodu i patio
 • Stan zachowania domu
 • Poinformuj, jeśli został niedawno zreformowany
 • Jeśli masz dodatki, takie jak basen lub place zabaw
 • Odniesienie katastralne

Narzędzia wyceny online wykorzystują wycenę porównawczą ceny referencyjnej domów o podobnych cechach, które zarejestrowałeś w swojej bazie danych, metody wyceny online opierają się na następujących czynnikach:

 • Porównanie
 • Pozostały
 • Koszt
 • aktualizacja

Ile operacji masz zarejestrowanych w swojej bazie danych? Jak aktualne są?

Narzędzie wyceny musi posiadać bazę danych służącą do obliczania cen mieszkań na rynku nieruchomości, cena jest obliczana na podstawie ceny domów, które mają podobne cechy do wycenianego mieszkania.

Rynek nieruchomości się zmienia, prezentuje wahania cen w zależności od gospodarki kraju, dlatego kluczowa jest weryfikacja aktualności bazy danych oraz przyjmowanie niedawnych dat nie starszych niż 3 miesiące jako punkt odniesienia do przeprowadzenia wyceny.

Należy zauważyć, że w Internecie można znaleźć różne narzędzia do wyceny domu online, za pomocą których można przeprowadzić wycenę online, aby uzyskać cenę domu zgodnie z rynkiem nieruchomości i odnieść sukces w sprzedaży.

Jaki jest cel firmy dokonującej wyceny?

Oferując właścicielowi domu precyzyjne narzędzie do wyceny jego nieruchomości po aktualnej cenie rynkowej, czynniki determinujące cenę domu obejmują:

 • Lokalizacja
 • pobliskie usługi
 • lata budowy
 • rodzaj mieszkania
 • Aktualne trendy na rynku nieruchomości

Intencją tego typu firm jest przyciągnięcie nowych klientów, prawie zawsze ustalają one wyższą cenę niż ta, która została uzgodniona na końcu, ponieważ podana cena wyceny jest ceną wywoławczą, która zawsze podlega negocjacji w momencie zamknięcia sprzedaży. .

Konkluzja.

Internetowe narzędzia wyceny to platformy stworzone w celu zaoferowania właścicielom domów oszacowania aktualnej wartości ich nieruchomości na rynku nieruchomości, choć portale te okazują się rzetelne w wycenie, nie zastępują wyceny nieruchomości.

Ważne jest, aby wiedzieć, jak działają te strony internetowe, aby ocenić cenę domu, które zazwyczaj oceniają cenę na podstawie danych odzwierciedlających informacje o niedawno sprzedanych mieszkaniach podobnych do domu, z którego się konsultuje.

Wycena jest przeprowadzana w celu oszacowania ceny nieruchomości w momencie jej sprzedaży.

 

Udostępnij to