RR5RXS353VGBBMW7BXER5KGBYY

Protokół automatycznie zlikwidowałby do 20% zabezpieczenia wielorybów, gdyby SOL osiągnął 22,30 euro i mógłby spowodować szkody w szerszym ekosystemie Solana. Twórcy protokołu rozpoczęli głosowanie dotyczące zarządzania, aby przejąć kontrolę nad kontem i podjąć odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

Udostępnij to