TVTWS6JSZJBQZCKLQE7V2YXBWU

Zgodnie z wytycznymi NYDFS, stablecoiny, których wartość ma być powiązana z dolarem amerykańskim lub innymi aktywami, muszą być zabezpieczone rezerwą składającą się z bonów skarbowych USA z terminem zapadalności nie dłuższym niż trzy miesiące, zauważa amerykańskie obligacje skarbowe, niektóre rodzaje Obligacje skarbowe USA lub umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu zabezpieczone bonami skarbowymi.

Udostępnij to