JYW6QGGQYBGCDAWBM6NQHDHST4
Nie ma dowodów na to, że osoby atakujące kiedykolwiek wykorzystały tę lukę, co oznacza, że ​​wydaje się, że środki użytkowników nie zostały naruszone.

Udostępnij to