PNN5ZK4STRG3BK2VNUGQLZBEFU

„W przypadku kontraktów futures na wirtualne aktywa, które są przedmiotem obrotu na określonej giełdzie, która jest regulowanym rynkiem futures, handel podlega konwencjonalnym zasadom. Przejrzystość cen i potencjalna manipulacja na rynku mogą być mniej niepokojące”, mówi okólnik, dodając, że to samo dotyczy futures ETF.

Udostępnij to