6DDH7ZXNMFH5FJ5FG7BKEXHPOQ

Aby zwiększyć ochronę inwestorów, SEC ogłosiła niedawno, że zaproponuje „specjalistyczne wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczące między innymi wynagrodzenia wypłacanego sponsorom, konfliktów interesów, rozmycia i uczciwości takich transakcji papierami wartościowymi. Kombinacja biznesowa".

Udostępnij to