6LPJC25KF5H33PPPRZIJ3GEDFA

Rada Rezerwy Federalnej opublikowała swój półroczny raport dotyczący polityki pieniężnej, zauważając, że „niedawne napięcia na rynkach stablecoin… i innych aktywów cyfrowych ujawniły strukturalne słabości tego szybko rozwijającego się sektora”.

Udostępnij to