STKUU265BNC5DJ5I6G25U6T2NU

Bezprecedensowy głos w sprawie zarządzania, pierwszy Solend, da Solend Labs „uprawnienia nadzwyczajne” do likwidacji wrażliwych aktywów wieloryba (około 20 milionów euro w SOL) za pośrednictwem transakcji pozagiełdowych (OTC), a nie zdecentralizowanych giełd. DeFi) likwidacje zazwyczaj mają miejsce, jeśli cena SOL spadnie zbyt nisko.

Udostępnij to