RXFGZBXY2RH63LQC7UQBI5GHSA
Ville Vesterinen, dyrektor generalny i współzałożyciel Housecat, nazywa go „pakietem do zarządzania aktywami drugorzędnymi” z domieszką kryptowalut.

Udostępnij to