2WAPJ2YZOVG3XENECIETTAFJVM
Gigant z Wall Street zrealizował swój pierwszy niedostarczalny kontrakt futures na Ethereum, instrument pochodny, który płaci na podstawie ceny eteru i zapewnia inwestorom instytucjonalnym pośrednią ekspozycję na kryptowalutę.

Udostępnij to