NXK47UDKCNBTJHTUDF3LTXXXYU
Rynek spada, ale legalna działalność nie jest tak duża. Wiele się dzieje, co może kształtować wytyczne i prawa, których podmioty kryptograficzne muszą przestrzegać w nadchodzących latach.

Udostępnij to