BDTTF3B47VBOFOKIZUTHB6YOPY
Token pożyczkodawcy CeFi osiągnął najwyższy poziom 2.57 euro, co wydaje się być trochę uciskiem.

Udostępnij to