7ZEOODEGOFH6LGVM7K7YYJYJJU
Firma wstrzyma również wymianę i transfer produktów, zgodnie z wpisem na blogu. Nie zawierał harmonogramu wznowienia rekolekcji.

Udostępnij to