D5CZ2RRP4VHE5HJVXICGANTQWI

„W 2018 r. nikt nie mógł przewidzieć ewolucji sektora, który pojawił się tylko dzięki prostym obietnicom w często chwiejnych projektach” – oświadczył, wzywając do „zmiany paradygmatu”, aby dać DAO, organy opracowujące aplikacje dotyczące zdecentralizowanych finansów. (DeFi): uznanie prawne wraz z innymi podmiotami prawnymi, a także nadaje nowy status prawny przedsiębiorstwom niefinansowym.

Udostępnij to