AHG7MJEKFRBBXIN5ZENCKF77IQ

„Silna międzynarodowa współpraca organów ścigania będzie niezbędna do lepszego pozycjonowania Stanów Zjednoczonych i ich partnerów w zakresie wykrywania, prowadzenia dochodzeń, ścigania i zakłócania w inny sposób działalności przestępczej związanej z zasobami cyfrowymi oraz do pokonania wyjątkowych przeszkód stwarzanych przez cechy tych technologii. Prokurator generalny Merrick Garland powiedział w liście zawartym we wtorkowym raporcie. Garland powiedział, że jego agencja dąży do „rozszerzenia naszych wysiłków w zakresie budowania potencjału i działań operacyjnych z międzynarodowymi partnerami; zwiększyć wymianę informacji, koordynację i rozwiązywanie konfliktów; i zlikwidować luki regulacyjne między jurysdykcjami.

Udostępnij to