4WL4D3IKCZCHBCR5QOT42ALNTU
DEX ma na celu wyeliminowanie opłat za gaz i dodatkowych kroków związanych z ekosystemami wielołańcuchowymi, nawet jeśli poświęca się to bezpieczeństwu sieci.

Udostępnij to