RFOLUI4DCNCRZPXVSLMPMKK5GA

„Ci złośliwi aktorzy prawie wyłącznie żądają kryptowaluty, gdy wymuszają duże sumy pieniędzy, ponieważ mogą podjąć kroki w celu ukrycia swoich transakcji i uniknąć kontroli regulacyjnej, co utrudnia śledzenie płatności” – powiedział senator Gary Peters (D-Mich…), przewodniczący Senackiej Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Udostępnij to