DZ3CHFIFGBBL7PQ4JN43EU2SR4

Jest to oczywiście miecz obosieczny, ponieważ systemy wartości mogą się znacznie różnić, a to narzędzie wzmocni każdego, kto zdecyduje się go użyć. Ale koordynując zachęty wielu uczestników i zapewniając kanał dla większych sojuszy siły i inteligencji, projektanci systemów mogą tworzyć gospodarki, które naprawdę przynoszą światu dobro.

Udostępnij to