FS2VZ7GQ6VC3PHVRPNC2I3AUHI

„Obserwujemy postępującą cyfryzację tradycyjnych aktywów inwestycyjnych, a także nowych rodzimych aktywów cyfrowych. Wprowadzamy innowacje i rozwijamy nowe możliwości wspierania klas aktywów cyfrowych, które stają się coraz bardziej istotne dla naszych klientów” – powiedział w oświadczeniu Okan Pekin, globalny szef usług w zakresie papierów wartościowych w Citi.

Udostępnij to