NM52OPIT3ZGWJJWHYDPS52AVM4

„Fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia i informacje przekazane lub pominięte pracownikom Komisji przez Gemini bezpośrednio i za pośrednictwem innych osób miały istotne znaczenie dla wyceny kontraktu Bitcoin Futures, w tym zgodności z podstawowymi zasadami ustawy Bitcoin Futures Act. handlu towarami”, mówi pozew. „Takie oświadczenia i informacje były istotne między innymi przy ocenie wielkości, płynności i liczby uczestników rynku korzystających z Gemini Exchange i Gemini Bitcoin Auction.

Udostępnij to