MVUEVPZFW5DUHGDLGLRCEAADJFY

Opowieści rynkowe skłoniły inwestorów do upewnienia się, że kopalnie nie są w stanie pozyskać środków, których potrzebują do stworzenia, jest to, że budowa operacji wydobywczej na dużą skalę jest kapitałochłonna. Jednak Lewis z BTIG uważał, że większe firmy były bardziej skłonne do pozyskiwania funduszy objętych bessą. „Na rynku płaskich cen BTC możliwość dostępu do kapitału stała się znacznie ważniejsza (pomyśl platforma, infrastruktura i finansowanie BTC) i oczekujemy, że duże kopalnie o ustalonej pozycji nadal będą miały dostęp do kapitału kosztem mniejszych i nowszych kopalń” pisze.

Udostępnij to