5IGM2J2KPNDURPOXVP46YIEEQU

Program Cronos Accelerator, finansowany z funduszu Cronos Labs Ecosystem Fund o wartości 100 milionów euro, zapewni inwestycje o wartości od 100 000 do 300 000 euro w projekty na wczesnym etapie oraz dodatkowe dotacje na audyty bezpieczeństwa, usługi węzłów i koszty gazu. Program będzie również łączył startupy z mentorami i oferował cotygodniowe warsztaty na tematy związane z tworzeniem protokołów. Ponadto uczestniczące start-upy mogą badać możliwości inwestycyjne z partnerami venture capital Cronos.

Udostępnij to