Bitcoin i eter ponownie spadają, gdy stopnie Celsjusza wstrzymują wypłaty


„Naszym ostatecznym celem jest ustabilizowanie płynności i możliwie najszybsze przywrócenie wypłat, umorzeń i przelewów między rachunkami” – napisał Celsjusza. „Jest dużo pracy do wykonania, ponieważ rozważamy różne opcje. Ten proces będzie wymagał czasu i mogą wystąpić opóźnienia”.