IXV4JQIHU5CHFFETN33WCV6MNM

Obawy inflacyjne przyczyniły się do spadku bitcoina w ostatnich tygodniach. W maju Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) podniosła stopy procentowe do najwyższego poziomu od 2000 r., starając się zacieśnić politykę monetarną po 2 bilionach euro w ramach programu stymulacyjnego w ostatnich latach. To spowodowało spadek światowych akcji, co przełożyło się na straty w bitcoinie i innych kryptowalutach.

Udostępnij to