ORRVJ4HHJNBLVEFSRVHMD4ZNVI
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) wyznaczył Cecilię Skingsley do kierowania swoim Centrum Innowacji.

Udostępnij to