EEJAW7HP2ZBBXDXLIJUE47IC34
Platforma inteligentnych kontraktów Avalanche obsługuje natywny bitcoin w swojej usłudze pomostowej, dla której token AVAX wzrósł o 7,4%.

Udostępnij to