Cyfrowe przepływy pracy odnotowują wyraźny wzrost wykorzystania, ponieważ firmy nadal stosują hybrydowe formy pracy po pandemii.

Według raportu firmy Adobe(otwiera się w nowej karcie), opracowanego we współpracy z firmami Microsoft i Forbes Insight, dwie trzecie dyrektorów ds. informatyki (CIO) planowało zdigitalizować swoje miejsce pracy i wprowadzić oprogramowanie komputerowe wykraczające poza ich obecną konfigurację.

W raporcie przebadano ponad 600 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, z których wynika również, że prawie połowa uważa, że ​​ich przejście na technologię cyfrową zakończyło się niepowodzeniem, stąd chęć tych kierowników do większych inwestycji w technologie, takie jak narzędzia do współpracy online.

Cyfryzacja miejsca pracy

Zdaniem dyrektorów ds. informatyki postępująca cyfryzacja w miejscu pracy oznacza wzrost produktywności.

Jeden z respondentów uważał, że wzrost wynikał z uwolnienia czasu pracowników poprzez umożliwienie cyfrowym procesom obsługi zadań administracyjnych, co pozwoliło im na większą produktywność i kreatywność w ich podstawowej działalności.

Kolejną korzyścią wynikającą z cyfryzacji przepływów pracy jest podniesienie morale pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w pracę, ponieważ staje się ona dla nich mniej trudna do zorganizowania.

W rzeczywistości, zdaniem CIO, byłby to jeden z najbardziej prawdopodobnych rezultatów procesu cyfryzacji, na poziomie 63%. Konsekwencją jest również lepsza obsługa klienta, ponieważ pracownicy ponownie mogą wykonywać ważne zadania, które mają wpływ na ich klientów.

Badanie wykazało, że największym rezultatem biznesowym wynikającym z cyfryzacji była poprawa analizy danych i wglądu o prawie 40%.

Na drugim miejscu znalazły się większe możliwości uzyskiwania przychodów, a firma Adobe argumentowała, że ​​chociaż początkowy zwrot z inwestycji może nie wydawać się oczywisty w przypadku cyfrowych przepływów pracy, „najlepsze procesy cyfrowe mogą zapewnić Twojej firmie przyszły wzrost i sukces”. »

Udostępnij to