3JGE4S7SIZFDPHBQOT52M4OKNE
Samsung Next znalazł się wśród sponsorów rundy, co doprowadziło (*3*) do wyceny 100 milionów dolarów.

Udostępnij to